هزار زن انگلیسی علیه سیاست های دولت تظاهرات کردند

هزاران نفر از زنان انگلیسی روز شنبه با برگزاری تظاهرات و تجمعاتی در شهرهای مختلف این کشور علیه سیاست های دولت ائتلافی این کشور اعتراض کردند.

چند هزار نفر از زنان طبقات مختلف  با تجمع در مرکز شهر لندن به سمت دفتر نخست وزیر و پارلمان انگلیس راهپیمایی کردند.

 

راهپیمایان پلاکاردهای متعدد ضددولتی با خود حمل می کردند که بر روی برخی از آنها نوشته شده بود: کاهش اعتبارات عمومی را متوقف کنید، زنان بیشترین آسیب را از سیاست های ریاضت اقتصادی دولت می بینند، زنان از برگزاری اعتصاب عمومی در روز 30 نوامبر حمایت می کنند و ...

 

آنان همچنین شعار می دادند: ما خواهان برابری میان زنان و مردان هستیم، زنان را اخراج نکنید، امکانات رفاهی زنان را قطع نکنید، زنان از اعتراضات ضدسرمایه داری حمایت می کنند و ...

 

بر اساس گزارش یک تشکل حامی برابری زنان و مردان، در حال حاضر زنان بیش از مردان از سیاست های ریاضت اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی در سازمان دولتی و خصوصی رنج می برند.

 

گزارش تهیه شده از سوی 'جامعه فاست' نشان می دهد حدود 1/1 میلیون نفر از زنان انگلیسی بیکار هستند که این رقم طی 13 سال گذشته یک رکورد به شمار می رود.

 

این تشکل مدنی همچنین تایید کرده است که نحوه رویکرد دولت به کاهش کسری بودجه باعث افزایش بیکاری در میان زنان شده است... همزمان کاهش بودجه و اعتبارات مربوط به کمک هزینه های دولتی بیش از همه به زنان آسیب می زند.

 

'بررسی ها نشان می دهد که دو سوم از کسانی که از ابتدای سال 2010 تا اواسط سال 2011 در مناطق مختلف انگلیس شغل خود را از دست داده اند، زن بوده اند.'

 

تجمعات و تظاهرات اعتراضی زنان انگلیسی در حالی برگزار می شود که اتحادیه های صنفی و کارگری انگلیس روز 9 آذر(30 نوامبر) را به عنوان روز اعتصاب سراسری و روز اعتراض ملی علیه دولت ائتلافی اعلام کرده اند.

 

تاکنون 20 اتحادیه مختلف صنفی و کارگری با حدود سه میلیون عضو از برگزاری اعتصاب سراسری حمایت کرده اند و پیش بینی می شود که این اعتصاب یکی از بزرگترین حرکات اعتراضی اتحادیه های صنفی و کارگری انگلیس طی چند دهه اخیر باشد.

 

اتحادیه های صنفی به سیاست ریاضت اقتصادی و بویژه برنامه دولت برای ایجاد تغییر در صندوق های بازنشستگی کارگران و کارمندان بخش های عمومی اعتراض دارند.

/ 0 نظر / 27 بازدید